Campagne ter voorbereiding van de invoering van de LEZ gestart.

Op 1 februari 2017 worden de Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto’s mogen vanaf dan deze stadsdelen niet meer in rijden. Om bewoners, bedrijven en bezoekers te informeren over de voorwaarden van de LEZ start op 4 februari 2016 een grote communicatiecampagne.

Antwerpen is de eerste Vlaamse stad die een lage-emissiezone invoert. Vooral oudere dieselwagens met een te lage 'euronorm' zullen deze zone niet meer mogen binnenrijden. De invoering van deze maatregel draagt bij aan de gezondheid van de bewoners en bezoekers van de stad.

Ik wil hier meer over weten.

Waar begint en eindigt de lage-emissiezone?

De kernstad en Linkeroever behoren tot de lage-emissiezone.

Het begin en het einde van de lage-emissiezone wordt duidelijk aangekondigd met een nieuw verkeersbord dat langs alle toegangswegen van de zone geplaatst wordt. Andere Belgische steden die ook een lage-emissiezone willen invoeren, zullen hun zone met hetzelfde bord aanduiden. De verkeersborden zijn opgenomen in de Belgische wegcode. Buitenlanders die stad Antwerpen bezoeken, worden geacht de lokale wegcode te kennen.

Bekijk de kaart.

De vraag die iedereen zich stelt : mag ik met mijn wagen de
lage-emissiezone binnenrijden?

In de lage-emissiezone mogen enkel voertuigen rondrijden die aan bepaalde milieuvoorwaarden (de 'euronorm') voldoen. Voertuigen die er niet aan voldoen, mogen de zone niet binnen. Het gaat voornamelijk om oudere dieselvoertuigen.

De "euronorm" van uw voertuig bepaalt dus of uw voertuig binnen mag. Deze Europese milieustandaard voor voertuigen wordt weergegeven met een cijfer. Hoe hoger de euronorm, hoe lager de uitstoot. Op het inschrijvingsbewijs van uw wagen staat de euronorm vermeld onder ‘milieuklasse’. Als er geen euronorm vermeld staat op uw inschrijvingsbewijs, geldt de datum van eerste inschrijving.Via deze link kan u controleren of uw wagen al dan niet toegelaten zal zijn tot de lage-emisiezone.

Lees er nog meer over.

Mijn wagen mag de lage-emissiezone niet binnen, wat nu?

De nieuwste wagens zijn uitgerust met een "roetfilter". Dit onderdeel dat zich tussen de uitlaat bevindt zorgt ervoor dat de uitgestoten (schadelijke) roetdeeltjes worden opgevangen en dus niet in de lucht terecht komen. Hoe efficiënter deze roetfilter werkt, hoe hoger de 'euronorm' waarde op je inschrijvingsbewijs. Oudere wagens hebben deze filter echter (nog) niet en hebben dus een te lage 'euronorm' waarde. Meer info over het hoe en wat van de roetfilter vindt u hier

Voor verschillende automerken en types is het mogelijk om alsnog een roetfilter te laten plaatsen. U dient dit te laten doen door een erkend garagist.

De Jonghe Autoparts nv kan u hierbij alvast helpen, via deze link kan u een garage in uw buurt opzoeken die een roetfilter voor u kan plaatsen.

De kostprijs varieert van 400€ tot 1000€, MAAR er is de mogelijkheid om hiervoor een stevige subsidie aan te vragen. Voor meer info en voorwaarden hieromtrent kan u hier terecht of download hier rechtstreeks het document dat u kan gebruiken om een subsidie te bekomen als er een roetfilter wordt geplaatst op uw wagen.

Hoe kan de stad eigenlijk weten dat ik met mijn voertuig de
lage-emissiezone binnenrijdt?

Als u de lage-emissiezone binnen rijdt, wordt de nummerplaat gelezen door speciale camera’s en vergeleken met een lijst van alle toegelaten voertuigen. De wagens die niet op die lijst staan, krijgen een boete.

Hier wil ik ook meer over weten.

Heeft u hierover toch nog een vraag? Laat het ons weten via onderstaand formulier.


Naam :
Email adres :
TEL / GSM :
Uw vraag :

Vul hieronder het bovenstaande nr exact in aub :